ΓΕΦΥΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ

Εικόνες από το έργο