ΓΕΦΥΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εικόνες από το έργο